Höstens Berghs-utbildning är här!

Den 11:e oktober i Domen på Visualiseringscenter C i Norrköping. Mellan 09.30 – 17.00 träffas vi för matnyttiga insikter kring projektledning. Denna gång hälsar vi Ann Westfelt från Berghs välkommen som ledare för utbildningen.

Projektledning handlar om att leverera resultat inom utsatt tid och med givna resurser, men det handlar också om att tillfredsställa olika önskemål och snabbt handtera förändringar. Men vad krävs för att – framgångsrikt – driva projekt?

Utbildningsdagen syftar till att ge handfasta direkt applicerbara tips för att utveckla framgångsrika projekt kopplat till teambuildning och gruppdynamik. Hur driver man projekt i en föränderlig värld? Från projektplanering och till genomförande samt identifiering av ”veckans dilemma” – från utmaning till hållbar lösning.

Det blir en dag som varvar glädje med allvar, teori med praktik och bakslag vända till framgång. Varmt välkomna!

Tid: 11:e oktober, kl 09.30 – 17:00
Kostnad: 1600:- för medlemmar, 2500 för icke medlemmar.

Schema för dagen:
09:30 – förmiddagsfika
10:00 – föreläsning startar
12:00 – lunch
15:00 – eftermiddagsika
17:00 – avslutning

Anmälan sker på: https://goo.gl/forms/5OEzAoHBGFhgEYk23